WARSZTATY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W celu zwiększenia w projekcie „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych planuje się organizację szkolenia w formie warsztatów z wykorzystania komputera w komunikacji, edukacji i pracy zdalnej. Przy obecnym, ciągle rosnącym poziomie informatyzacji i komputeryzacji przedsiębiorstw wirtualizacja środowiska pracy posunęła się tak daleko, że dzięki łączności wideokonferencyjnej można pracować z innymi ludźmi bez fizycznego ich spotykania. W danym momencie znajduje się w biurze firmy, u klienta, w domu albo w podróży. Jest to bez znaczenia, dlatego że łączność dostępna powszechnie i za rozsądne pieniądze, w połączeniu z technologiami zdalnej obecności, trwale przemodeluje system pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla części osób niepełnosprawnych.