MENTORING

Przewidziany w projekcie „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program mentoringu dla najzdolniejszych studentów Inżynierii Materiałowej opiera się na profesjonalnie opracowanym programie działania przygotowanym w sposób indywidualny dla każdego studenta. Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału protegowanego. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Ukierunkowana jest głównie na to, by student, dzięki odpowiednim zabiegom opiekuna, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób swoją samoświadomość, ułatwiającą mu wybór ścieżki zawodowej.

Osoby, które chcą być objęte elitarnym programie mentoring (opis powyżej) proszone są o składanie wypełnionego i podpisanego wniosku w pokoju 357. Termin składania wniosków upływa 14.06.2013r. o godzinie 12:00.
Wniosek o udział w programie mentoringu znajdą Państwo pod tym linkiem:

Wniosek
Regulamin

LISTA RANKINGOWA studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w elitarnym programie „Mentoringu dla najzdolniejszych studentów”

INFORMUJEMY, ŻE 24.01.2014r ROZPOCZNIE SIĘ OKRES PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MOTYWACYJNE DLA STUDENTÓW INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ OBCIĘTYCH PROJEKTEM IMOTECH NA SEMESTR LETNI 2013/2014.
WYDRUKOWANE I PODPISANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 357 DO 10.02.2014 R. (GODZINA 12:00)

Rozstrzygnięcie II naboru do prestiżowego programu mentoring !!