KOŁA NAUKOWE

Projekt „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje utworzenie nowych kół naukowych zrzeszonych pod wspólną nazwą „BIO-NA-TECH” dla studentów/-ek zainteresowanych nowoczesną inżynierią materiałową w zakresie inżynierii stomatologicznej, nanomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych.