ZAJĘCIA DODATKOWE

Projekt „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje organizację cyklu zajęć dodatkowych, w których mogą wziąć udział wszyscy chętnych studenci Inżynierii Materiałowej danego naboru. Zajęcia dodatkowe mają uatrakcyjnić oraz w przystępny sposób przybliżyć świat nauki, co z kolei ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczby studentów rezygnujących z dalszej edukacji po pierwszym roku studiów.

Przewidziane w projekcie IMOTECH zajęcia dodatkowe w latach 1012-2015:

Zajęcia z zakresu nanotechnologii w języku angielskim  wykonywane są w celu zwiększenia kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku IM jak i uatrakcyjnienie kształcenia zostaną przeprowadzone przez pracowników WMT, którzy posiadają niezbędne wysokie kwalifikacje. Zajęcia będą obejmować 6 semestrów, odbywać się będą raz na dwa tygodnie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych - w sumie 90 godzin. Zajęcia te są przewidziane dla wszystkich studentów Inżynierii materiałowej. (Realizowane od 2012 roku)

Zajęcia z zakresu biomateriałów  wykonywane są w celu zwiększenia kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku IM jak i uatrakcyjnienie kształcenia zostaną przeprowadzone przez pracowników WMT, którzy posiadają niezbędne wysokie kwalifikacje. Zajęcia będą obejmować 6 semestrów, odbywać się będą raz na dwa tygodnie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych - w sumie 90 godzin. Zajęcia te są przewidziane dla wszystkich studentów Inżynierii materiałowej. (Realizowane od 2012 roku)

Dodatkowe zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego  wykonywane są w celu zwiększenia kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku IM jak i uatrakcyjnienie kształcenia zostaną przeprowadzone przez pracowników WMT, którzy posiadają niezbędne wysokie kwalifikacje. Zajęcia będą obejmować 3 semestry po 20h.  Zajęcia te są przewidziane dla wszystkich studentów Inżynierii materiałowej podzielonych na 3 grupy. (Realizowane od 2013 roku)