KURSY

Projekt „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje uatrakcyjnienie systemu kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa (IM) poprzez organizację wszechstronnych szkoleń i kursów oraz innych działań dydaktycznych dla co najmniej 100 studentów/-ek w latach 2012-2015.


Kursy:

Wakacyjne - w ramach wakacyjnych kursów nowoczesnej inżynierii materiałowej przewidziano spotkania kursantów ze specjalistami branżowymi i przedstawicielami przemysłu oraz wykłady z zakresu nowoczesnej inżynierii materiałowej w tym nanomateriałów i biomateriałów. Spotkania pozwolą na zapoznanie się z możliwościami zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy, z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, a także poznać ciekawe kariery osób które odniosły zawodowy sukces, szczególnie w przemyśle. Natomiast wykłady uzupełnią wiedzę kursantów o liczne nowinki naukowo-techniczne z tematyki szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Kursy te będą odbywać się corocznie pod koniec września w latach 2013-2015. Zaplanowano 20 godzin spotkań z przedstawicielami przemysłu oraz 10godzin wykładów w trakcie każdego z 3 wakacyjnych kursów, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 20 osób.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na Wakacyjne Kursy Nowoczesnej Inżynierii Materiałowej 2014r.

Branżowego języka angielskiego - mający na celu lepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy inżynierskiej, w której znajomość wielu języków obcych staje się powoli umiejętnością niezbędną. Program kursu zostanie dostosowany do poziomu języka wyłonionych studentów aby mogli oni po jego zakończeniu zdać z wynikiem pozytywnym egzamin i uzyskać certyfikat. Kurs zostanie zrealizowany przez profesjonalną szkołę językową wyłonioną w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Kurs będzie obejmować 4 semestry po 75 godzin dla 20 osób (łącznie 300h). 
Obsługi aparatury naukowo-badawczej - pozwoli uczestnikom zapoznać się z wyspecjalizowanymi metodami badawczymi. Zajęcia praktyczne kursu będą odbywać się przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej znajdującej się w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Kurs będzie obejmować 30 godzin, przewidziana liczba kursantów to 30 osób.
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie.
Technologii proekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii - pozwoli uczestnikom zapoznać się z technologiami przyjaznymi środowisku, jak również aspektami związanymi z pozyskiwaniem czystej energii z odnawialnych źródeł. Kurs będzie obejmować 30 godzin, przewidziana liczba kursantów to 50 osób. 
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie.
Modelowania CAD/CAM (Computer Aide Design/Computer Aided Manufactoring) - podstawowy - pozwoli nabyć uczestnikom wiele bardzo praktycznych umiejętności dotyczących komputerowego wspomagania projektowania oraz produkcji. Kurs będzie obejmować 60 godzin, przewidziana liczba kursantów to 20 osób. 
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie.

Ochrony środowiska, w tym zarządzania procesami technologicznymi i czystszej produkcji w inżynierii materiałowej - pozwoli uczestnikom zapoznać się z rozwiązaniami proekologicznymi w procesie produkcji. Kurs będzie obejmować 30 godzin, przewidziana liczba kursantów to 50 osób.
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie.
Szkolenie:


Z zakresu umiejętności interpersonalnych jako element podniesienia umiejętności osobistych i społecznych - będzie realizowany przez profesjonalnych trenerów, zagadnienia takie jak współpraca w grupie, skuteczna komunikacja interpersonalna, techniki negocjacji, czy strategiczne zarządzanie czasem pozwoli uczestnikom na lepsze przygotowanie się do wyzwań jakie czekają w zawodowej karierze inżyniera. Kurs będzie obejmować dwie edycje każda po 90 godzin, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 30 osób. 
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie umiejętności interdyscyplinarnych. 
  

Rusza nabór na kursy/szkolenia/warsztaty:

Obsługi aparatury naukowo-badawczej (limit miejsc: 20os.).
Kurs przedsiębiorczości i e-biznesu (limit miejsc: 50os.).
Modelowania CAD/CAM - poziom zaawansowany (limit miejsc: 20os.) - pierwszeństwo zgłoszenia mają osoby, które ukończyły ww. kurs na poziomie podstawowym.
Warsztaty z wykorzystania komputera w komunikacji, edukacji i pracy zdalne (limit miejsc: 24os.).
Ruszają także dodatkowe zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego (brak limitu miejsc).

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w pokoju 375 do poniedziałku tj. 13.10.2014r. do godziny 10:00 !!!