Stypendia motywacyjne

DLA KIERUNKU ZAMAWIALNEGO INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

LISTA RANKINGOWA studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium motywacyjnego na semestr zimowy 2015/2016

Zgodnie z polityką równości szans, projekt „IMOTECH – poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapewnia równy dostęp do oferty tzw. grupom słabym, tj. osobom dla których przyjęcie kształcenia wiąże się z barierami finansowymi. W celu ich zminimalizowania w ww. projekcie uruchomiono program stypendiów motywacyjnych.

Wniosek o stypendium po wygenerowaniu w systemie należy:

  • wydrukować jednostronnie w wersji czarnobiałej,
  • przeczytać i skreślić odpowiednie podpunkty (zgodnie ze stanem składanego wniosku),
  • podpisać wniosek, 
  • złożyć go u wytypowanej osoby kontaktowej tj. Pana Patryka Kukulskiego.
Pan Patryk Kukulski zobowiązany jest do złożenia kompletu wniosków wraz z listą studentów Inżynierii Materiałowej w wyznaczonym i nieprzekraczalnym terminie w pokoju 357.

Ankieta osobowa powinna być niezwłocznie uaktualniana w chwili zmiany danych osobowych Studenta!

Regulamin
Wniosek
Ankieta

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE 21.10.2013r ROZPOCZĄŁ SIĘ OKRES PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MOTYWACYJNE DLA STUDENTÓW INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ OBCIĘTYCH PROJEKTEM IMOTECH NA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014.
Wniosek

WYDRUKOWANE I PODPISANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 357 DO 30.10.2013 R. (GODZINA 12:00)

LISTA RANKINGOWA studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium motywacyjnego na semestr zimowy 2013/2014

LISTA RANKINGOWA studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium motywacyjnego na semestr letnim 2013/2014

Wypełnione i podpisane wnioski o stypendium motywacyjne na semestr zimowy 2014/2015 należy składać w pokoju 375 do poniedziałku tj. 13.10.2014r. do godziny 10:00 !!!

LISTA RANKINGOWA studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium motywacyjnego na semestr zimowy 2014/2015

LISTA RANKINGOWA studentów zakwalifikowanych do przyznania stypendium motywacyjnego na semestr letni 2014/2015