Zaproszenia do składania ofert

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej zaprasza do składania ofert dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu IMOTECH.