Oddziaływanie projektu

  • Zwiększenie do 22% odsetka absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
  • Zmniejszenie o 33% odsetka studentów niekontynuujących nauki po I roku studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
  • 7% wzrost studentów uczestniczących w stażach lub praktykach (w tym uczestniczących w stażach i praktykachtrwających conajmniej 3 miesiące).