Zespół relizujący projekt

W skład Zespołu Realizującego Projekt wchodzą:

 • Koordynator Projektu - m. dr h.c. prof. dr. hab inż. Leszek A. Dobrzański
 • Biuro Projektu IMOTECH w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej
  Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej
  ◦ul. Konarskiego 18a p. 362
  44-100 Gliwice
  tel:(+4832) 2372926
  faks:(+4832) 2372281
  email:biuro@imotech.pl