Źródła finansowania

Projekt „IMOTECH - Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa” jest współfinansowany:

  • w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFSR)