Zadania

W projekcie IMOTECH zaplanowano następujące działania:
 • Program stypendialny dla najlepszych studentów;
 • Cykl zajęć wyrównawczych z przedmiotów kierunkowych;
 • Cykl zajęć dodatkowych;
 • Kursy językowe i inżynierskie zakończone certyfikatami;
 • Branżowe szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i społecznych;
 • Wakacyjny kurs nowoczesnej inżynierii materiałowej;
 • Program mentoringu dla najzdolniejszych studentów;
 • Rozwój zainteresowań naukowych najlepszych studentów przez działalność w studenckich kołach i konferencjach naukowych;
 • Staże naukowo - badawcze w zagranicznych ośrodkach akademickich;
 • Staże przemysłowe;
 • Warsztaty dla osób niepełnosprawnych.