Grupy docelowe

Grupę docelową stanowią studenci/-tki kluczowego dla gospodarki utworzonego w 2010 roku kierunku Inżynieria Materiałowa, przyjętych na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2012/2013
Grupa docelowa projektu została wybrana w odniesieniu do potrzeby realizacji projektu, dlatego że:
  • poszukiwani są specjaliści w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych, a zwłaszcza dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii w obszarach materiałowego i technologicznego projektowania oraz badania nowych materiałów w tym biomateriałów;
  • w wyniku zmian gospodarczych dynamicznie rozwijają się zawody, które wymagają interdyscyplinarnej wiedzy stąd zachodzi potrzeba kształtowania studentów posiadających wiedzę z wielu dziedzin, w tym Inżynierów materiałoznawstwa;
  • odnotowano zainteresowanie studiami na kierunku Inżynieria Materiałowa.