Cele projektu

 • Główny cel projektu
  • Wzrost o 120 liczby studentów rozpoczynających studia na VII semestrze kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym w celu lepszej adaptacji jej absolwentów do potrzeb rynku pracy oraz konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2012-2015.
 • Cele szczegółowe projektu
  • Zwiększenie do 150 liczby studentek/ów na I roku kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej
  • Zwiększenie  kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku Inżynieria Materiałowa poprzez cykl zajęc wyrównawczych i dodatkowych
  • Uatrakcyjnienie systemu kształcenia na kierunku Inzynieria Materiałowa poprzez szkolenia, kursy i inne działania dydaktyczne
  • Zwiększenie doświadczenia zawodowego studentów poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie staży przemysłowych u potencjalnych pracodawców w latach 2012-2015
  • Zmniejszenie dysproporcji w liczbie kobiet oraz osób niepełnosprawnych na kierunku Inżynieria Materiałowaw latach 2012-2015